Google One
google | Google LLC
评分(612278评分)
4
评论
1809
总下载
1860792923
应用截图
应用APK信息
IDcom.google.android.apps.subscriptions.red 简短描述Chế độ tự động sao lưu điện thoại, bộ nhớ lớn hơn cho Drive, Gmail, Photos, v.v. 最新更新2024-07-04 首次发布 Năng suất 价格 免费 137661346
应用信息
Tự động sao lưu điện thoại và quản lý bộ nhớ trên đám mây của Google bằng ứng dụng Google One • Lưu mọi dữ liệu quan trọng trên điện thoại như ảnh, danh bạ, tin nhắn và nhiều dữ liệu khác bằng 15 GB bộ nhớ an toàn có trong Tài khoản Google của bạn.
• Nếu làm hỏng, mất hoặc nâng cấp điện thoại, bạn có thể đồng bộ hoá bản sao lưu dữ liệu của mình với thiết bị Android mới.
• Quản lý bộ nhớ hiện có trong Tài khoản Google trên Google Drive, Gmail và Google Photos.


Nâng cấp lên một gói thành viên Google One để hưởng nhiều lợi ích hơn nữa:
• Chọn gói phù hợp với bạn để có đủ bộ nhớ cần thiết trên đám mây cho những kỷ niệm, dự án và tệp kỹ thuật số.
• Chia sẻ dung lượng lưu trữ và lợi ích với tối đa 5 người khác. Mỗi người có thể sử dụng thêm dung lượng lưu trữ trong gói bộ nhớ của bạn, nhưng sẽ không có quyền truy cập vào tệp của nhau.
展开
评论
导出数据
  关注可导出选定日期数据,否则只能导出当前页
暂无评论
留言
姓名
联系方式
内容:
发送